הנתינה שלנו

קבוצת בסדנו "מחזירה לקהילה" באמצעות תמיכה וסיוע מתמיד וקבוע למוסדות תורה וחסד בקהילות יהודיות ברחבי העולם. החל מסיוע לבעלי מוגבלויות עד לתמיכה בלומדי תורה. להלן רשימה חלקית של ארגונים שנתמכו ונתמכים על בסדנו

Ezer Mizion
Arachim 2
image (8) 1
image (9) 1
NC1 1
Shabbat2 1
Temech2 1
VLNY2 1
YE 1
YM 1
אבות ובנים 1
שניידר 1
אנחנו וצאצאינו 1
זה לזה 1
כולל עיוורים דור ודור לוגו 1
לוגו הידברות 1
לוגו השגחה פרטית 1
לוגו קנין המסכתא 1
לניאדו 1
נתיבות עולם (1) 1
תל השומר 2 1
תספורות כהלכה 1
EzerMezion